top of page

ТОП-5 питань про діяльність ОСББ у багатоквартирному будинку

При організації ОСББ у співвласників часто виникають питання, щодо майбутнього функціонування спільноти. Що саме знаходиться в компетенції ОСББ, як бути з правами власності на нерухомість, як правильно затвердити розмір внесків і платежів та інші. Ми виділили п'ять найбільш популярних запитань, що виникає щих п ри організації ОСББ.


ТОП-5 питань про діяльність ОСББ у багатоквартирному будинку

Хто буде проводити капітальний ремонт в багатоквартирному будинку з ОСББ?

Організовуючи ОСББ, багато співвласники по-старому думають, що ремонт будинку будуть здійснювати держава або муніципальні влади. Проведуть аналіз, складуть кошторис, в иделят фінансування, надішлють робочих і інженерів . Але, е то оману . Відповідно до закону проведення капітального ремонту житлового будинку - це обов'язок співвласників багатоквартирного будинку. Ця норма прописана в ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».


Тому право на капітальний ремонт свого будинку належить ОСББ. Однак , не варто боятися, що суспільство виявиться тет-а-тет з проблемою. Державні і муніципальні органи можуть надати ОСББ фінансову допомогу на здійснення ремонту будинку. Робиться це через офіційні програми підтримки ОСББ та пільгове кредитування. Сьогодні практично в кожному місті існують програми підтримки ОСББ, слід тольк про ними правильно скористатися. Також, практика показує, що ОСББ проводить ремонт більш якісно і раціонально, завдяки постійному контролю.


Хто буде проводити капітальний ремонт в багатоквартирному будинку з ОСББ?

Як перевірити діяльність голови ОСББ

У законі «Про ОСББ» передбачено, що правом зайняти посаду голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку наділені лише власники квартир і нежитлових приміщень житлового будинку. З цього випливає, що на чолі ОСББ не може стояти не власник.


Одна з ключових складових ефективності ОСББ - це повний контроль співвласників над керівництвом спільноти. Співвласники можуть перевірити діяльність голови і правління ОСББ та переобрати їх на загальних зборах . Це необхідно, щоб уникнути зловживань з боку керівництва.


Для до онтроль я фінансово-господарської діяльності правління , створюється специальн ий орган - контрольно- ревізійного а комисси я . Робиться це на загальних зборах , а в її члени обираються тільки власники . Збори ратифікує п орядок роботи комісії і число її учасників в. Особливості функциониро вання комісії регулюються статут ом ОСББ.


ФРК має право отримувати від правління і працівників будь-які первинні документи та звітність, перевіряти кошториси, проекти, баланси. При необхідності - вимагати від керівництва письмові пояснення і виконувати други е действи я, пов'язані з контрол ем фінансово-господарської діяльності правління ОСББ . Контроль здійснюється не рідше разу на рік. Про його результати комісія звітує на загальних зборах співвласників . Коли виявлено и порушення, співвласники можуть закликати правління до відповіді або переобрати его .Право власності на приміщення в будинку з ОСББ

Створюючи ОСББ, власники приміщень не позбавляються своєї власності і не передають об'єднанню права розпорядження своїм майном. Єдине, чим може розпоряджатися ОСББ - це спільне майно багатоквартирного будинку . По з АКОН одательству під нього потрапляють приміщення загального користування , допоміжні приміщення , обеспеч верба ющие експлуатації ю будинку та обслугов ня мешканців (ч Ердаков, шахти ліфта, підвали, підсобні технічні приміщення ), що несуть і огороджувальні конструкції , комплекс механічно го , електричне го , сантехнічні го і прочє го обладнання я всередині і за межами будинку , земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок , належні до нього будівлі і прибудинкова територія.Як затверджується розмір внесків і платежів в багатоквартирному будинку з ОСББ

Для ефективного функціонування ОСББ кожен мешканець повинен сплачувати щомісячний внесок - фактично квартплату і плату за комунальні послуги. В опитування розміру внесків і платежів затверджується на загальних зборах . Основними потребами ОСББ, н а які йдуть відрахування, є:

  • утримання будинку;

  • реконструкці я або реставрації я будівлі;

  • здійснення поточного та капітального ремонтів;

  • технічне переоснащення загального майна будинку.

Для визначення суми внеску кожного співвласника, спочатку складається кошторис. Керуюча компанія розраховує кошторис на утримання і ремонт житлового будинку без урахування думки мешканців. Потім з мета обговорюється на загальних зборах. Згідно із законом д оля співвласника в загальному обсязі внесків і платежів прямо пропорційна загальній площі квартири або нежитлових приміщень, власником котори х він є. Тобто власник однокімнатної квартири буде платити менше, ніж власник трикімнатної. У разі незгоди з розміром своєї частки і відрахувань, співвласник має право оскаржити його в суді.


Хто буде вести фінансову документацію, і виконувати роботи в багатоквартирному будинку з ОСББ

За рішенням співвласників на загальних зборах все або частину функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку. Завдяки цьому ОСББ має можливість істотно заощадити. Зокрема, багато поточні роботи по облуговування будинку , що не потребують спеціальної кваліфікації, можуть виконувати самі мешканці. Наприклад, здійснювати прибирання прибудинкової території та під'їздів.


Для ис полнения кваліфікованих робіт , таких як обслуговування ліфтів, сантехніки або електричних систем, ОСББ наймає фахівців на договірній основі . Фактично це сторонні підрядники. Результати та х р абот и приймати ться за актами виконаних робіт.


Контроль над роботою підрядників, а також за дотриманням фінансової документації, здійснюють бухгалтер і керівник ОСББ. Про результати вони звітують співвласникам на загальних зборах. Також б ухгалтера готує і подає в податкову і нспекцію всю необхідну документацію ОСББ.


1 347 переглядів

Comments


bottom of page