top of page

Правління ОСББ - повноваження і завдання

Вищий керівний орган ОСББ - це загальні збори. Але паралельно існує і правління ОСББ. Під цим терміном розуміють виконавчий орган, члени якого обираються на загальних зборах, із завданням керівництва поточною діяльністю ОСББ. Загальні збори також встановлює кількість, терміни і порядок процедури обрання, а також відкликання членів правління. Зазвичай, в правління ОСББ входять голова правління, його заступник, бухгалтер і секретар.


Правління ОСББ повинно забезпечувати дотримання інтересів співвласників. Діяльність правління ОСББ регламентуються Законом України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» №2866-14 .


Правління ОСББ - повноваження і завдання

Права об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Відповідно до закону, управління ОСББ має наступні основні права :

 • попереджати співвласників, про те, що їх дії порушують статутні або інші законодавчі норми і вимагати їх дотримання;

 • вимагати відшкодування збитку, який був заподіяний загального майна ОСББ з вини співвласника або осіб, які користуються його майном;

 • вимагати від власника приміщення своєчасно і в повному обсязі сплачувати внески і платежі. У тому числі відрахування до резервного і ремонтного фондів;

 • звертатися до суду, якщо співвласник відмовляється оплачувати платежі і внески , затверджені на загальних зборах;

 • створювати інші юридичні чи ца, наприклад, асоціацію ОСББ.


Обов'язки Ради об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Тим же законом регулюються і основні обов'язки правління:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам;

 • звітувати перед загальними зборами про виконання кошторису об'єднання за рік;

 • забезпечувати виконання вимог статуту ОСББ;

 • виконувати свої договірні зобов'язання;

 • забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку користування спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;

 • представляти інтереси співвласників в рамках наданих повноважень з третіми особами;

 • припиняти дії третіх осіб, які перешкоджають реалізації прав використання загального майна співвласниками.

Обов'язки Ради об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Забезпечення належного стану багатоквартирного будинку

В законі передбачено 3 варіанти як ОСББ забезпечити належне утримання та експлуатацію багатоквартирного будинку . Вибираються вони під потреби кожного ОСББ, виходячи з їх внутрішніх особливостей.

 • виконувати зобов'язання самостійно шляхом самозабезпечення ;

 • залучити управителя, виконавців окремих ЖКП, з якими все співвласники повинні укласти договори;

 • виступати колективним споживачем всіх або частини житлово-комунальних послуг.


Повноваження голови правління ОСББ

Основні компетенції правління лежать в наступному:

 • розпорядження коштами об'єднання ;

 • призначення і організація письмового опитування співвласників ;

 • підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту ;

 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності ;

 • скликання загальних зборів ОСББ або зборів представників ;

 • укладення договорів на виконання робіт або надання послуг для ОСББ ;

 • нагляд за виконанням робіт і послуг для ОСББ ;

 • контроль своєчасної оплати співвласниками необхідних платежів ;

 • стягнення боргів з членів ОСББ .


Повноваження голови правління ОСББ

Перелік компетенцій правління ОСББ можна розширити, в залежності від рішення загальних зборів.

Головою правління ОСББ може бути будь-яка людина, тобто необов'язково співвласник будинку (якщо інше не обумовлено статутом). Повноваження голови ОСББ наступні:

 • видання розпоряджень і наказів регулюють функціонування ОСББ ;

 • візування платіжних документів ОСББ ;

 • переговори і підписання договорів в інтересах ОСББ ;

 • розпорядження коштами об'єднання ;

 • організація і контроль діяльності правління ОСББ ;

 • підписання необхідної звітності, претензій, позовних заяв ;

 • участь в судах від імені ОСББ .

Голова правління може, як отримувати заплату за свою роботу, так і виконувати її на громадських засадах (тобто безкоштовно). Розмір оплати встановлюється загальними зборами.


Poverh допоможе вам з організацією правління ОСББ і також порекомендує вам досвідченого голови правління.13 548 переглядів

Comments


bottom of page